Kumpulan Doa Nabi Sulaiman yang Bisa di Terapkan di Kehidupan Sehari-hari

Doa Nabi Sulaiman untuk Menjinakkan Hewan dan Jin

            Sebagai umat islam yang baik kita ini harus selalu mengingat Allah SWT, salah satu caranya adalah dengan berdoa dengan berdoa ini sama saja seperti kita sedang berkomunikasi dengan Allah SWT. Selain itu dengan berdoa juga bisa membuat hidup kita jadi jauh lebih mudah.

            Doa yang bisa Anda amalkan dalam kehidupan sehari-hari sangatlah banyak, salah satu doa yang bisa Anda amalkan adalah doa Nabi Sulaiman. Doa dari nabi sulaiman ini banyak sekali manfaatnya. Umat islam pasti sudah tahu jika Nabi Sulaiman ini adalah keturunan dari nabi daud, dan di beri mukjizat oleh Allah supaya bicara dengan hewan. Di kesepatan kali ini yuk kita bahas mengenai beberapa doa dari nai sulaiman.

Doa Nabi Sulaiman as. untuk Bersyukur

Q.S. An-Naml ayat 15.

“Wa laqad ātainā dāwụda wa sulaimāna ‘ilmā, wa qālal-ḥamdu lillāhillażī faḍḍalanā ‘alā kaṡīrim min ‘ibādihil-mu`minīn.”

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman; dan keduanya mengucapkan: ‘Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman.’”

Doa Nabi Sulaiman as. Supaya jadi manusia yang selalu bersyukur

“Rabbi awzi’nii an asykura ni’mataka allatii an’amta ‘alayya wa’alaa waalidayya wa-an a’mala shaalihan tardaahu wa-adkhilnii birahmatika fii ‘ibaadika alshshaalihiina.”

Artinya: “Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh.” (QS. An-Naml: 19).

Doa Nabi Sulaiman as. Supaya diberi Kelancaran Rezeki

Q.S. Shaad ayat 35.

“Qaala rabbi ighfir lii wahab lii mulkan laa yanbaghii li-ahadin min ba’dii innaka anta alwahhaabu.”

Artinya: “Ya Rabku, ampuni segala dosaku dan beri kepadaku kerajaan yang tidak akan bisa dimiliki oleh seorang pun setelahku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi.” (Q.S. Shaad: 35).

Doa Nabi Sulaiman as. untuk Menjinakkan Hewan

“Bismillah hirrahmani rahiim, allaa ta’luu alayya wa’tuunii muslimin.”

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahwa janganlah kamu berlaku sombong kepadaku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.”

Doa Nabi Sulaiman as. yang digunakan untuk Mengusir Jin

“Allohumma adkhilna fi suri sulaimana wa mulki sulaimana minal masyriqi ilal maghrib bi dzatihi wa shifatihi wa af’alihi wa quwwwatihi. Ya robba jibrila wa mikaila wa isrofila wa ‘azroila. Wa mulku sulaimana minal masyriqi ilal maghribi,jinnan wa insan wa rihan wa ghomaman,tasliman katsiron . Wasubhanahu wa ta’ala jalla jalaluhu wa kamaluhu ‘aliman.“Ya iblisu… (3x) wasy syayathinu sakinan fizhulumati. Robbana taqobbal minna du’a`a sulaimana, wa shollallohu ‘ala sulaimana wa ‘ala sa_iril anbiyai birohmatika ya arhamar rohimin.”

Artinya: “Ya Allah, masukkan kami dalam kawalan lingkungan Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman telah memiliki daripada timur dan barat dengan kebolehan anugerah Allah, sifat, perbuatan-perbuatan dan juga kekuatannya. Selamat sejahterakanlah kami wahai Tuhan Jibrail, Mikail, Israfil, dan Izrail. Telah menguasai Nabi Sulaiman dari timur dan barat, jin, manusia, angin dan awan, berserta keselamatan yang banyak. Maha suci Allah Ta’ala yang Maha Mulia kemuliaan dan kesempurnaan-Nya, ketahuilah oleh kamu, wahai iblis, wahai iblis, wahai iblis, setan-setan tinggal dalam kegelapan. Wahai Tuhan kami, terimalah dari pada kami doa Nabi Sulaiman dan semoga rahmat Allah atas Nabi Sulaiman, juga para nabi dengan rahmat-Mu, ya Allah yang Maha Pengasih dari semua yang mengasihi. Jika kalian memiliki teman yang sedang kerasukan, kalian bisa membacakan doa ini di telinga kanannya sambil menekan kedua jempol kakinya. Jika Allah Swt. mengizinkan maka jin yang merasuki tubuh manusia akan keluar dan menjauh dari tubuh tersebut.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post